Hur går arbetet till med stubbfräsning?

Hur går arbetet till med stubbfräsning? Stubbfräsning är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att ta bort stubbar från din fastighets grönytor. Detta sker med hjälp av en maskin med en stor skiva eller trumma som mal stubben och rötterna under marknivå till sågspån. Låt oss ta en närmare titt på denna process:

Det första steget för att fräsa en stubbe är att ta bort den från marken, vanligtvis med hjälp av en maskin. Du kan göra detta genom att gräva runt trädets bas med en spade, eller så kan du prova någon av dessa metoder för att snabbt och enkelt ta bort stubbar. Slipa ner det översta lagret, som är den svåraste delen att ta bort. Börja med att såga en cirkel runt trädets bas och använd sedan en yxa eller motorsåg för att bryta sönder de resterande delarna. Hyr slutligen en stubbrytare och skär bort stubben tills du har tagit bort den helt.

Planera för avlägsnande – när när du tar bort en stubbe är det viktigt att ha en plan för hur du ska ta hand om skräpet. Du kan till exempel behöva rensa bort rötter som finns kvar när stubben har tagits bort. Det kan du göra genom att använda en spade eller ett annat handverktyg för att gräva upp de återstående delarna av rotsystemet. Ta bort lös smuts.

Vad händer efter stubben är fräst? När stubben har avlägsnats kan du behöva planera för att plantera nya träd eller buskar i stället. Du kan också behöva ta bort eventuella rötter som finns kvar och rensa bort allt skräp från området. Slutligen är det viktigt att fylla igen eventuella hål eller luckor som blivit kvar. Detta kan göras med hjälp av matjord

4. Vilka risker finns med att fräsa stubbar? Det går vi in på i nästa inlägg!

Ingemar i Uppsala